Distributor List (Vietnam)

Yori Equipment

PRODUCT:
Portable Compressor

LOCATION:
25/20 Phạm Đăng Gỉang St., Bình Hưng Hòa Ward, Bình Tân Dist, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam


Kamogawa Vietnam Co., Ltd

PRODUCT:
Motor Air Compressor

LOCATION:
Unit 12, Plot P-7, Thang Long IP, Dong Anh Dist, Hanoi, Vietnam

Thai Seng Vietnam

PRODUCT:
Diesel Engine Compressor, Diesel Engine Generator, Motor Air Compressor

LOCATION:
2F MV Building, 90 Tran Dinh Xu, Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam